سیدمهدی پیغمبرزاده

اداره مطالعات فنی و امور پیمان

 • سال شروع فعالیت در شهرداری : 1379
 • کارشناس مطالعات شهری : 1ز 1379 تا 1382
 • کارشناس مسوول آمار و اطلاعات : 1ز 1382 تا 1391
 • کارشناس فنی شهرسازی : 1ز 1391 تا 1393
 • مدیر پسماند و بازیافت : 1ز 1393 تا کنون
 • مدیر امور مطالعات فنی و برنامه ریزی معاونت خدمات شهری : 1ز 1395 تا کنون

شرح وظایف اداره مطالعات فنی و امور پیمان

 • برنامه ریزی جهت تهیه برنامه های سالانه معاونت خدمات شهری با هدف تقویت هویت شهری
 • سیاستگذاری و تدوین خط مشی برنامه های مرتبط با مطالعات و پژوهش و پیگیری برای اجرای به موقع آنها
 • تهیه و ابلاغ دستور العملهای لازم جهت اجرای طرحهای مطالعاتی و پژوهشی و پیگیری و اجرای به موقع آنها .
 • ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشگاهی به منظور بهره گیری از توان علمی آنها
 • پیگیری بودجه مورد نیاز خدمات شهری (جاری و عمرانی )با همکاری مدیریتها ی ذیربط در شهرداری ستاد
 • پیگیری در جلب و جذب اعتبارات استانی و ملی مرتبط با پروژه های خدمات شهری و طرحهای مطالعاتی-پژوهشی
 • تهیه گزارشات لازم در زمینه پیشرفت پروژه های خدمات شهری و اعلام آن به مقام مافوق
 • بررسي ‌برنامه‌ها و سرفصلهاي‌ آموزشي مورد نیاز معاونت و ارسال به مراجع ذي صلاح جهت تصويب
 • بررسی آمار توصيفي و تحليلي از وضعيت هاي مختلف معاونت
 • طراحي، تدوين و بازنگري دوره اي اهداف، استراتژي ها و برنامه هاي حوزه معاونت بر اساس چشم انداز و سياستهاي كلان و پيگيري تصويب آنها
 • تدوين پيش نويس برنامه‌هاي راهبردی و عملياتي و بودجه سالانه حوزة‌ معاونت بر اساس نظام برنامه ريزي
 • برنامه ریزی تخصیص بهینه منابع بین واحدها و بخش های مختلف جهت اجرای برنامه های مصوب
 • شناسايي و تحليل دوره اي نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديد هاي كليدي حوزه معاونت
 • توسعه نظام مدیریت مشاركتی در معاونت
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 • پیگیری تهیه آنالیز هزینه های خدمات شهری از طریق واحدهای مربوطه
 • ارائه برنامه ها و طرح های آموزشی شهروندی فعالیتهای تحت پوشش معاونت

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp